Avís legal

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l'entitat: L’Espai Gastronòmic Epicure, S.L.

  • Raó social: L’Espai Gastronòmic Epicure, S.L.
  • NIF: B66961624
  • Passeig Pere III 49-51 Local 6 Galeries Manresa Centre, 08241 Manresa
  • Telèfon: 938774447
  • E-mail: [email protected]


Finalitat de la pàgina web:

Aquest lloc web ha estat creat amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Preus i condicions: Segons característiques dels serveis prestats i / o productes.

El present avís legal (en endavant, el "Avís Legal") regula l'ús del lloc web: https://www.elsecrebysuarez.com.

Contingut del web i enllaços (links)

L’Espai Gastronòmic Epicure, S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació a certs usuaris.

L’Espai Gastronòmic Epicure, S.L. no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per "links" o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat L’Espai Gastronòmic Epicure, S.L. La presència de "links" o enllaços a les pàgines web de L’Espai Gastronòmic Epicure, S.L. té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de L’Espai Gastronòmic Epicure, S.L. i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de L’Espai Gastronòmic Epicure, S.L.

Ús i accés d'usuaris

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb L’Espai Gastronòmic Epicure, S.L. o qualsevol de les seves delegacions.

Legislació

Amb caràcter general les relacions L’Espai Gastronòmic Epicure, S.L. i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.